Czasowy spust kondensatu COMBO-D-LUX

Czasowy spust kondensatu COMBO-D-LUX

Czasowy spust kondensatu z cyfrowym programowaniem cykli czasowych COMBO-D-LUX