Rozwiązania

Nasza oferta obejmuje również takie usługi jak: wypożyczanie urządzeń (sprężarek i osuszaczy), audyty sprężonego powietrza a także realizacje indywidualnych projektów stacji sprężonego powietrza w kontenerach.

Jeżeli szukają Państwo oszczędności w firmie, system sprężonego powietrza niewątpliwie stanowi szerokie pole do działania w tym zakresie.
AGINEX wykonuje AUDYTY SPRĘŻONEGO POWIETRZA, których celem jest poprawa efektywności systemu sprężonego powietrza, a co za tym
idzie, redukcja kosztów jego produkcji.

Przedmiotem audytu jest badanie systemu sprężonego powietrza, poprzez pomiar parametrów i lokalizację ewentualnych wycieków, które po
kilku latach mogą powstać w każdej instalacji sprężonego powietrza. Analiza wyników pod kątem rzeczywistych potrzeb Przedsiębiorstwa
skutkuje doborem najskuteczniejszych rozwiązań w zakresie energooszczędności i optymalizacji pracy systemu sprężonego powietrza

RACHUNEK BANKOWY
ING Bank Śląski
Oddział w Bielsku Białej

Rachunek PLN
numer rachunku PLN
35 1050 1070 1000 0022 4895 4667

Rachunek EUR
numer rachunku €
88 1050 1070 1000 0090 7161 7493
SWIFT: INGBPLPW