System Sterowania Nadrzędnego

AGINEX PPHU, jest autorem innowacyjnego Systemu Sterowania Nadrzędnego SSN™ opartego o algorytm analizujący tendencję poboru sprężonego powietrza w sieci i decydującego o sekwencji pracy sprężarek.

System Sterowania Nadrzędnego SSN™ w znacznym stopniu odciąża obsługę, zwiększa żywotność urządzeń, zmniejsza ryzyko powstania awarii, zmniejsza znacznie zużycie energii elektrycznej redukując jej koszty. Oprócz oczywistych oszczędności obniża także liczbę przepracowanych godzin poszczególnych sprężarek, co automatycznie obniża koszty serwisowe. W celu optymalnej pracy i wykorzystania wszystkich urządzeń do produkcji sprężonego powietrza, system każdorazowo modyfikowany jest do konkretnego stanu urządzeń – ich ilości, marki, typu, parametrów technicznych, rozmieszczenia itp.